Tổng hợp các quy đổi khối lượng hay dùng: Kg, Ib, oz, g

"1 oz bằng bao nhiêu gam", "đổi từ pound sang kg", "1 lbs bằng bao nhiêu kg", "1kg bằng bao nhiêu pound", "1 pound bằng bao nhiêu kg"... Rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy liên quan đến các đơn vị chuyển đổi khối lượng quốc tế. Hôm nay icomship giải thích và đưa ra cho các bạn các quy đổi tính toán hay dùng tại Việt Nam.

● Pound hay cân Anh (viết tắt: lb, lbm, lbm, ℔, tiếng Việt đọc pao) là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Đế quốc Anh, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. 

● Ounce viết tắt là oz cũng là một đơn vị đo lường quốc tế. Có lẽ vì thế nên nó không được phổ biến tại Việt Nam.

● Kilôgam (viết tắt là kg) là đơn vị đo khối lượng, một trong bảy đơn vị đo cơ bản của hệ đo lường quốc tế (SI), được định nghĩa là "khối lượng của khối kilôgam chuẩn quốc tế, làm từ hợp kim platin-iridi, được tổ chức BIPM lưu giữ trong điều kiện miêu tả theo BIPM 1998"

● Gam (viết tắt là g) hay gram là một đơn vị đo khối lượng bằng 1/1000 kilôgam. Trong hệ đo lường quốc tế SI, gam là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản kilôgam theo định nghĩa trên.

 Ta có một số chuyển đổi đơn vị khối lượng quốc tế thuờng sử dụng như sau: 

  1. 1 lb = 0,453593 Kg 
  2. 1 lb = 16 oz
  3. 1 lb = 453,59 g
  4. 1 Kg = 2,2046 lb
  5. 1 Kg = 35.2739 oz
  6. 1 Kg = 1000 g
  7. 1 oz = 0,02835 Kg
  8. 1 oz = 0,0624 lb
  9. 1 oz = 28,3495 g

๏ Ngoài ra để chuyển đổi nhanh các khối lượng oz, lb sang g (gram) bạn có thể tham khảo bảng dưới đây:

Imperial Metric
½ oz 10 g
¾ oz 20 g
1 oz 25 g
1½ oz 40 g
2 oz 50 g
2½ oz 60 g
3 oz 75 g
4 oz 110 g
4½ oz 125 g
5 oz 150 g
6 oz 175 g
7 oz 200 g
8 oz 225 g
9 oz 250 g
10 oz 275 g
12 oz 350 g
1 lb 450 g
1 lb 8 oz 700 g
2 lb 900 g
3 lb 1.35 kg

Bài viết liên quan

Tin tức sự kiên nổi bật

Bài viết đọc nhiều

Bài viết mới nhất